"Wspólne Ścieżki"

Odmień z nami swoje życie zawodowe!

Dołącz do naszego projektu kształcenia zawodowego dla nauczycieli i kadry pedagogicznej! Podnosząc swoje kwalifikacje, będziesz w stanie lepiej pomagać grupom szczególnie wrażliwym, takim jak autochtoniczne mniejszości narodowe i etniczne oraz uchodźcy. Razem możemy walczyć z wykluczeniem i marginalizacją. Zarejestruj się już dziś!

Rekrutacja na wyjazd na Kaszuby!

Wyjazd odbędzie się na Kaszubach w terminie 22-28 września

Zapisz się!

Fundacja Hagia Marina (FHM) jest organizacją specjalizującą się w działalności na rzecz edukacji, doskonalenia zawodowego, promocji kultury oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Dodatkowo FHM jest ściśle związana z Grecją działając na rzecz rozwoju kontaktów bilateralnych oraz realizując z tamtejszymi partnerami projekty pomocy humanitarnej dla uchodźców i migrantów.

więcej o nas