Konferencje

Ciechanowiec 15 – 16 marca 2024

W dniach 15 – 16 marca 2024 roku w malowniczym Ciechanowcu odbyła się dwudniowa konferencja, mająca na celu upowszechnienie rezultatów i wyników projektu "Wspólne ścieżki". Projekt ten, realizowany w ramach współpracy transgranicznej, koncentrował się na wzmacnianiu więzi międzyregionalnych oraz promowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów biorących udział w inicjatywie. Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od uroczystego powitania uczestników przez organizatorów oraz przedstawicieli władz lokalnych. W trakcie sesji inauguracyjnej zaprezentowano główne cele i osiągnięcia projektu "Wspólne ścieżki". Prezentacje multimedialne i wystąpienia ekspertów ukazały efekty działań podejmowanych w ramach projektu, w tym rozwój infrastruktury turystycznej, programy edukacyjne oraz inicjatywy promujące ochronę środowiska. Po południu odbyły się panele dyskusyjne, podczas których uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat realizacji projektu. W dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych oraz lokalni liderzy. Poruszono tematy związane z zrównoważonym rozwojem, turystyką ekologiczną oraz współpracą transgraniczną. Wieczorem uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym koncercie zespołu z repertuarem MNiE. Zespół ten, znany ze swojej unikalnej twórczości łączącej elementy muzyki folkowej i klasycznej z dźwiękami natury, dostarczył niezapomnianych wrażeń artystycznych.
Drugi dzień konferencji poświęcony był wizytom studyjnym w regionie. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić miejsca, które skorzystały z działań realizowanych w ramach projektu. Wizyta obejmowała zwiedzanie nowo powstałych szlaków turystycznych, które łączą atrakcje przyrodnicze z dziedzictwem kulturowym regionu. Przewodnicy opowiedzieli o lokalnych inicjatywach związanych z ochroną środowiska oraz o działaniach mających na celu promowanie turystyki zrównoważonej. Jednym z odwiedzonych miejsc było Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, gdzie uczestnicy zapoznali się z tradycjami rolniczymi regionu oraz wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych. Kolejnym punktem wizyty studyjnej była ekoturystyczna ścieżka edukacyjna, która powstała dzięki projektowi. Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć efekty prac związanych z renowacją szlaków i infrastruktury turystycznej. Konferencja zakończyła się sesją podsumowującą, podczas której uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Dyskusje na temat przyszłości projektu "Wspólne ścieżki" oraz możliwości dalszej współpracy międzyregionalnej były inspirującym zakończeniem dwudniowego wydarzenia. Uczestnictwo w konferencji "Wspólne ścieżki" było niezwykle wartościowym doświadczeniem, które pozwoliło na wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Białystok 22 – 23 marca 2024

W dniach 22 – 23 marca 2024 roku w Białymstoku odbyła się dwudniowa konferencja, która miała na celu upowszechnienie rezultatów i wyników projektu "Wspólne ścieżki". Projekt ten, realizowany w ramach współpracy transgranicznej, skupiał się na wzmacnianiu więzi międzyregionalnych oraz promowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów biorących udział w tej inicjatywie. Pierwszego dnia konferencji uczestnicy zostali serdecznie powitani przez organizatorów oraz przedstawicieli władz lokalnych. Uroczysta sesja otwarcia obejmowała prezentacje multimedialne oraz wystąpienia kluczowych osób zaangażowanych w projekt "Wspólne ścieżki". Przedstawiono główne cele projektu, jego przebieg oraz najważniejsze osiągnięcia, takie jak rozwój infrastruktury turystycznej, programy edukacyjne oraz inicjatywy związane z ochroną środowiska. Po południu odbyły się panele dyskusyjne, w których uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat realizacji projektu. W dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych oraz lokalni liderzy. Rozmowy dotyczyły zrównoważonego rozwoju, turystyki ekologicznej oraz możliwości dalszej współpracy transgranicznej. Wieczorem wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na koncert zespołu wykonującego repertuar MNiE. Zespół ten, znany ze swojego unikalnego stylu łączącego elementy muzyki folkowej i klasycznej z dźwiękami natury, dostarczył niezapomnianych wrażeń artystycznych. Koncert odbył się w wyjątkowej scenerii jednego z białostockich parków, co dodatkowo podkreśliło piękno harmonii między kulturą a naturą, będącej jednym z głównych tematów projektu "Wspólne ścieżki". Drugi dzień konferencji poświęcony był wizytom studyjnym w regionie. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić miejsca, które skorzystały z działań realizowanych w ramach projektu. W programie wizyty znalazły się m.in. zwiedzanie nowo utworzonych szlaków turystycznych, które łączą atrakcje przyrodnicze z dziedzictwem kulturowym regionu. Przewodnicy opowiedzieli o lokalnych inicjatywach związanych z ochroną środowiska oraz działaniach promujących turystykę zrównoważoną. Jednym z odwiedzonych miejsc było Muzeum Podlaskie w Białymstoku, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z historią i kulturą regionu. W ramach wizyty studyjnej uczestnicy wzięli również udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących ochrony bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Konferencja zakończyła się sesją podsumowującą, podczas której uczestnicy mieli możliwość podzielić się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Dyskusje na temat przyszłości projektu "Wspólne ścieżki" oraz perspektyw dalszej współpracy międzyregionalnej były inspirującym zakończeniem tego dwudniowego wydarzenia. Uczestnictwo w konferencji "Wspólne ścieżki" było niezwykle wartościowym doświadczeniem, które pozwoliło na wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Konferencje

Konferencje