Mobilności

Opole 1 – 6 sierpnia 2023

W dniach 1 - 6 sierpnia 2023 roku grupa nauczycieli i personelu z instytucji edukacyjnej wzięła udział w inspirującym wyjeździe do Opola, który miał na celu bliższe poznanie i zrozumienie kultury niemieckiej. Wyjazd ten był częścią programu wymiany kulturalnej, który ma na celu poszerzenie horyzontów naszych pracowników z województwa podlaskiego oraz wzbogacenie ich wiedzy na temat różnych kultur europejskich.

Kartuzy 22 – 28 września 2023

nakierowane na zwiększenie wrażliwosci na inne kody kulturowe, wrażliwość społeczna i religijna oraz  podejmowanie działań mających na celu włączenie społeczne.

Oslo 25 – 30 październik 2023

W dniach 1 - 6 sierpnia 2023 roku grupa nauczycieli i personelu z instytucji edukacyjnej wzięła udział w inspirującym wyjeździe do Opola, który miał na celu bliższe poznanie i zrozumienie kultury niemieckiej. Wyjazd ten był częścią programu wymiany kulturalnej, który ma na celu poszerzenie horyzontów naszych pracowników z województwa podlaskiego oraz wzbogacenie ich wiedzy na temat różnych kultur europejskich.

Gorlice 17 -21 stycznia 2024

nakierowane na zwiększenie wrażliwosci na inne kody kulturowe, wrażliwość społeczna i religijna oraz  podejmowanie działań mających na celu włączenie społeczne.

Puńsk 28 lutego – 3 marca 2024

W dniach 28 lutego – 3 marca 2024 roku grupa nauczycieli i personelu z naszej instytucji
edukacyjnej z południowej części województwa podlaskiego uczestniczyła w inspirującym
wyjeździe do Puńska, urokliwej miejscowości położonej na północnym krańcu województwa
podlaskiego, znanej z bogatej kultury litewskiej. Wyjazd ten miał na celu głębsze poznanie kultury i systemu edukacji litewskiej oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy, która wzbogaci nasze metody nauczania i poszerzy horyzonty naszych uczniów.

Strony Internetowe