Fundacja Hagia Marina

W roku 2018 powstała w Polsce siostrzana organizacja- Fundacja „Hagia Marina”, by jeszcze efektywniej realizować cele statutowe i misję, która jest naszą codzienną motywacją do działania.

Fundacja Hagia Marina (FHM) jest organizacją specjalizującą się w działalności na rzecz edukacji, doskonalenia zawodowego, promocji kultury oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Dodatkowo FHM jest ściśle związana z Grecją działając na rzecz rozwoju kontaktów bilateralnych oraz realizując z tamtejszymi partnerami projekty pomocy humanitarnej dla uchodźców i migrantów. FHM od 2018 roku zorganizowała w Grecji ponad 20 tematycznych obozów skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów z Polski, podczas których była realizowana tematyka z zakresu historii powszechnej, archeologii, kulturoznawstwa i etnologii. Ponadto FHM organizuje także warsztaty i
szkolenia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem oraz dla przedstawicieli społeczności mniejszości narodowych i etnicznych. Ze względu na główny obszar działalności FHM w regionie Podlasia, w każdym realizowanym projekcie jest kładziony nacisk na wielokulturowość i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturowemu. Od kilku lat FHM jest zaangażowana także w krajowe wymiany regionalne uczniów, studentów i seniorów, które polegają na realizacji wielokulturowego programu edukacyjnego „nauki przez  życie” co sprzyja aktywizacji lokalnych środowisk i poszerzaniu horyzontów kulturowych. Do oferty edukacyjnej włączane są także elementy związane z szerszą strategią regionu- nowoczesne technologie czy odnawialne  źródła energii. Kluczowe osoby zaangażowane w projekt posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych, szczególnie polegających na edukacji włączającej i współpracy z osobami pochodzącymi ze środowisk wielokulturowych i wieloetnicznych. Ponadto, szkoleniowcy i trenerzy zaangażowani w projekt mają doświadczenie w działaniu z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z terenów o utrudnionym dostępie do dóbr cywilizacyjnych.