Wspólne Ścieżki

to projekt kształcenia zawodowego polegający na interdyscyplinarnym kształceniu zawodowym nauczycieli i kadry pedagogicznej z woj. podlaskiego, którzy mają kontakt zawodowy z uczniami i studentami z grup szczególnie wrażliwych.
Wsród tych grup często jest obserwowane zjawisko narażenia na wykluczenie i
marginalizację, a jest ono szczególnie nasilone wsród autochtonicznych mniejszości narodowych i etnicznych [MNiE] (białoruska, ukraińska, rosyjska, litewska, romska), migrantów ekonomicznych z Białorusi i Ukrainy (w pierwszym i drugim pokoleniu)
oraz uchodźców (głównie z Czeczenii, Ukrainy i Kosowa).

W ramach projektu zostaną zrealizowane mobilności w regionie podlaskim, międzyregionalne oraz wizyta studyjna w Norwegii.

Program merytoryczny będzie oparty o zagadnienia cross-kulturowe uzupełnione aspektami psychologii i pedagogiki specjalnej. Myślą przewodnią jest „nauka przez życie” oraz sentencja „podróże kształcą”,
dlatego mobilności będą przebiegać poza regionem pracy i zamieszkania uczestników tak, by mogli zaczerpnąć jak najwięcej rozwiązań programowych z innych regionów o podobnej strukturze społecznej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej poprzez szkolenia,
warsztaty i wizyty studyjne,

nakierowane na zwiększenie wrażliwosci na inne kody kulturowe, wrażliwość społeczna i religijna oraz  podejmowanie działań mających na celu włączenie społeczne.

Strony Internetowe