Poradnik Kształcenia Zawodowego

Poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli i kadry pedagogicznej zajmujących się zawodowym kształceniem uczniów, studentów oraz osób dorosłych nakierowanych na prace z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
i migrantami, osobami pochodzącymi z mniejszości narodowych lub etnicznych zamieszkujących teren woj. podlaskiego.

Pobierz Poradnik Pobierz Poradnik Końcowy